ReadyPlanet.com
ยินดีต้อนรับสู่อโนนิมัส รีพับบลิค ผู้เชี่ยวชาญงานแปลและล่าม
ล่าม ของบริษัท อโนนิมัศ รีพับบลิค จำกัด ขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Our multilingusl staff on duty at Suvarnnabhumi Airport given 24 hours service

 

 

Language shapes Perceptions

 

Line ID anonymousrepublic

email:bhanthila@gmail.com

 

Facebook :ล่ามสนามบินสุวรรณภูมิ  @airporttranslator

 

Facebook :Anonymous Republic

 

062-893-9949, 081-455-7025, 02-318-3227


Language Solutions for Global Companies

Highest Standard of Efficiency, Competence, and Integrity

For English please contact: 088-684-7671, 086-565-3227

or  E-mail: bhanthila@gmail.com , bhibhathanas@ gmail.com

Office Tel .  +66 2 318 3227,  Fax. +66 2 624 0509

We provide the best Language Personnel in Thailand

     อโนนิมัศ รีพับบลิค พร้อมบริการงานแปลและงาน ล่าม ทั้ง ล่ามภาษาอังกฤษ ล่ามภาษาฝรั่งเศส ล่ามภาษาสเปน ล่ามภาษารัสเซีย ล่ามภาษาอาหรับ ล่ามภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาจีน ล่ามภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย  ล่ามภาษาเวียดนาม ล่ามภาษาลาว ล่ามภาษาเขมร และล่ามภาษาพม่า

รวมถึงงานแปลทั้ง12 คู่ภาษาดังกล่าว

บุคลากรมืออาชีพเลือกสรรมาเพื่อนำเสนอผลงานคุณภาพแก่ท่าน

 

นอกจากนี้เรายังมีบริการตรวจงานบรรณธิการภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการหรืองานวิจัย

โดยเจ้าของภาษาในราคาคนไทย

 

งานแปลจากเราไม่เพียงสื่อสารได้ตรงตามต้นฉบับด้วยภาษาที่รื่นหูเท่านั้น แต่ยังมีเนื้อความที่เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมภาษาปลายทาง (Localization) และวัฒนธรรมสากล (Globalization) 

 ล่าม ทุกท่านไม่เพียงแต่จะสามารถถอดสารของผู้พูดได้กระชับฉับไวเท่านั้น แต่ยังสามารถถ่ายทอดมาได้อย่างมีศิลปะรื่นหูไม่ขาดตอน สร้างความประทับใจให้กับแขกในงานประชุม

 

ล่าม ประสานงาน (Liaisons)ของเรา นอกจากจะสื่อสารได้หลายภาษาแล้ว ยังมีใจทุ่มเทรักงานบริการ ประกันด้วยรางวัลบุคลากรด้านบริการยอดเยี่ยม ณ เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสาร

สนามบินสุวรรณภูมิถึง 5 ปีซ่้อนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

 

  

 

รูปภาพงานทั้งหมดที่ใช้ในเวปไซต์เป็นรูปงานจริงที่ อโนนิมัศ รีพับบลิค กรุ๊ป ให้บริการ 

สงวนลิขสิทธิ์ All rights reserved @2023 

 

งานล่ามประชุม ล่ามLiaison ระบบเครื่องเสียงและตู้ล่าม

 

ล่ามแปลฉับพลัน (Simultaneous Interpreter) 

 ในการประชุมที่สำคัญ นิยมใช้ล่ามฉับพลัน โดยล่ามถอดข้อความไปยังภาษาเป้าหมายในขณะที่ผู้พูดพูดอยู่ ล่ามจะคิดและเรียบเรียงข้อความต่างๆในภาษาเป้าหมายแทบจะทันที ล่าม ฉับพลันเป็นที่นิยมในการประชุมนานาชาติ ข้อดีของการล่ามแปลฉับพลันคือทำให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความในภาษาโดยทันที ไม่ทำให้กินเวลาในการประชุมจากการต้องหยุดให้ล่ามแปลสลับกับผู้พูดอย่างล่ามพิธีกรหรือล่ามแปลสลับ (Consecutive Interpreter) แต่ทั้งนี้ผู้พูดไม่ควรจะเร่งการพูดจนล่ามอาจแปลไม่ทันได้  

ล่ามแปลฉับพลันจะมาพร้อมกับระบบเสียงและตู้ล่าม เพื่อกันเสียงรบกวนจากการแปลของ ล่าม ปัจจุบันบริษัทใช้ระบบดิจิตอล 2.4 GHz เนื่องจากเป็นระบบที่สามารถกันเสียงรบกวนจากคลื่นวิทยุได้เมื่อมีการใช้ไมโครโฟนในห้องประชุม เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในราคาที่ไม่แพง และระบบTour Guide UHF สำหรับงานประชุมขนาดเล็ก สะดวกต่อการเคลื่อนที่โยกย้าย บริษัทมีบริการงานล่าม 12 คู่ภาษา ได้แก่ ล่ามภาษาอังกฤษ ล่ามภาษาฝรั่งเศส ล่ามภาษาสเปน ล่ามภาษาอาราบิก ล่ามภาษาบาฮาซา ล่ามภาษาจีน ล่ามภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาเกาหลี ล่ามภาษาพม่า ล่ามภาษาลาว ล่ามภาษาเขมร และล่ามภาษาเวียดนาม

 

ล่ามประสานงาน (Bi-Lingual Liaisons)

ล่าม ทำหน้าที่ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับงานประชุมนานาชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหลายประเทศ ล่ามภาษาอังกฤษ และล่ามประสานงานของอโนนิมัศส่วนหนึ่งทำหน้าที่ Liaison ให้กับผู้มาใช้บริการในสนามบินสุววรณภูมิ รวม 7 คู่ภาษา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส รัสเซีย อาราบิก และเวียดนาม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557และทีม Liaison ของเราได้รับรางวัลทีมให้บริการดีเด่น 5 ปีซ้อนจากบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัท อโนนิมัศ รีพับบลิค จำกัด ยังเป็นทีมล่ามประสานงานอย่างเป็นทางการ (Official Liaisons) ให้กับการจัดประชุมนานาชาติและBusiness Matching ทุกงานของ UBM ASIA และ EXPOSIS ที่จัดขึ้นในประเทศไทย และได้รับความไว้วางใจเป็นคู่สัญญางานแปลและล่ามงานประชุมรวมถึงล่ามประสานงานให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นกับทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุนอีกด้วย

   

งานแปล    (Translation and Proofreading)

 

บริการงานแปลและงานบรรณาธิการ     

อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย อารบิก ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เขมร ลาว พม่า บาอาซา และ เวียดนาม    

 

 

งานจดรายงานการประชุม  (Rapporteur)

บริการจดรายงานการประชุมภาษาอังกฤษเมื่อมีการใช้บริการ ล่ามภาษาอังกฤษ และระบบเครื่องเสียงตู้ล่ามของเรา นอกจากนี้บริษัทยังบริการบันทึกเสียง ล่าม ในงานประชุมฟรีอีกด้วย

    

 

บริษัทอโนนิมัศ รีพับบลิค จำกัด พร้อมให้บริการสำหรับท่านที่กำลังมองหาบริษัทด้านแปลและ ล่าม

ที่ทำงานจริงเชื่อถือได้

 

 

 

 

 

 

รูปภาพงานทั้งหมดที่ใช้ในเวปไซต์เป็นรูปงานจริงที่บริษัทอโนนิมัศ รีพับบลิค จำกัดให้บริการ

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ All rights reserved @2023

 

 AnonymousRepublic Group: anonymous Republic Co.,Ltd "Thai World Class Language Service Provider" and Underground Productions

Co.,Ltd "Professional Congress Consulting Group". Contact office 999 Gaysorn Plaza, 5th Floor, Unit 5B-1, Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330. Registered Office 8 Ramkamhaeng13, Ramkamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240. Tel. 02 624 0636, Fax 02 624 0509 Registered Tax 0105554064832

 

Line : anonymousrepublic

email: bhanthila@gmail.com